Betrokkenheid

Wij zijn actief betrokken bij de projecten die wij steunen. Met de Buddha’s Smile School hebben wij wekelijks contact. Samen met andere vrijwilligers zetten wij ons in voor de kansarme kinderen van deze school.

Elk jaar bezoeken wij het project om met eigen ogen te zien wat de ontwikkelingen zijn en er op toe te zien dat het donatiegeld goed besteed wordt. Het volgende bezoek van het bestuur aan de Buddha’s Smile School is gepland voor januari 2025. 

Beloningsbeleid

Het bestuur van Metta Child bestaat uit vrijwilligers en is onbezoldigd.

Structurele aanpak

Wij vinden het belangrijk dat de projecten die wij sponsoren een positief effect hebben voor de langere termijn. Samen met de oprichtster van de Buddha’s Smile School onderzoeken wij hoe de school meer zelfredzaam kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door meer sponsorgeld vanuit India te werven, en samenwerkingen aan te gaan met Indiase stichtingen, studenten en Rotaryclubs. De ondersteuning hiervan is één van onze speerpunten voor de komende jaren.

Beleidsplan 2021-2024

Wil je weten wat onze ambities zijn voor de komende jaren en welke projecten we willen uitvoeren? Lees dan ons beleidsplan.