Betrokkenheid

Wij zijn actief betrokken bij de projecten die wij steunen. Met de Buddha’s Smile School hebben wij wekelijks contact. Samen met andere vrijwilligers zetten wij ons in voor de kansarme kinderen van deze school.

Ten minste één maal per jaar bezoeken wij het project in India. We vinden het belangrijk om met eigen ogen te zien wat de ontwikkelingen in de school zijn en zien erop toe dat het donatiegeld goed besteed wordt.

Beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden wordt gehonoreerd. Daarnaast werken we met vrijwilligers die ons ondersteunen met o.a. het opstellen van ons jaarverslag, vertalingen en webbeheer.

We hebben geen kantoor (huurlasten), geen inventaris en doen niet aan betaalde publiciteit (reclamekosten). Zo houden we onze kosten heel laag.

Structurele aanpak

Wij vinden het belangrijk dat de projecten die wij sponsoren een positief effect hebben voor de langere termijn. Samen met de oprichter van de Buddha’s Smile School onderzoeken wij hoe de school meer zelfredzaam kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door meer sponsorgeld vanuit India te werven, en samenwerkingen aan te gaan met Indiase stichtingen, studenten en Rotaryclubs. De ondersteuning hiervan is één van onze speerpunten voor de komende jaren.