Metta Child steunt de Buddha’s Smile School in Sarnath (Varanasi) in India met financiën, fysieke middelen en expertise. Deze school vangt zes dagen per week 220 zeer arme kinderen en straatkinderen op en geeft hen basisonderwijs, een warme maaltijd, schoolkleding en lesmateriaal. Daarnaast krijgen de kinderen medische hulp en begeleiding.

‘Untouchable’ communities

De kinderen komen uit ‘untouchable’ (laagste kaste) en diverse vluchtelingen communities. Zij slapen vaak in de buitenlucht, een plastic tent, of klein huisje van klei of steen. Hun ouders werken vaak als plastic- en vuilnisophalers, bedelaars, fiets-rickshaw bestuurders en dagarbeiders. Voordat veel kinderen naar Buddha’s Smile School kwamen, werkten zij ook als bedelaar, of als plastic- en metaalverzamelaar.

Middelbare scholieren

Naast de opvang van kinderen voor het basisonderwijs, steunt de school inmiddels ook 28 middelbare scholieren met scholarships. En 10 kinderen die een ‘graduate’ vervolgopleiding doen. Dit zijn allen oud-leerlingen van de Buddha’s Smile School. Een aantal studenten gaat zelfs al naar de universiteit, zoals Amit die in Madurai ‘Electronics and Communication Engineering’ studeert. Hij is een groot voorbeeld voor alle andere kinderen!

Rajan: Oprichtster van de school

De Buddha’s Smile School is in 2003 opgericht door Rajan Kaur Saini uit Calcutta. Haar filosofie is het opvangen van kinderen met veel liefde en aandacht. Veel kinderen leven in een onveilige omgeving, waarin zij weinig of geen liefde van hun ouders kunnen ontvangen. In 2009 ontving Rajan Kaur Saini de ‘Compassion Award’ uit handen van de Dalai Lama.

Voor meer informatie over de Buddha’s Smile School, zie: www.buddhas-smile-school.org