Metta Child zet zich in voor het verbeteren van levens van kinderen en hun families, die in extreme armoede of zeer moeilijke omstandigheden leven.

Wij steunen de Buddha’s Smile School in Sarnath (Varanasi) in India met financiën, fysieke middelen en expertise. Deze school vangt zes dagen per week 220 zeer arme kinderen en straatkinderen op en geeft hen basisonderwijs, een warme maaltijd, schoolkleding en lesmateriaal. Daarnaast krijgen de kinderen medische hulp en begeleiding.

‘Untouchable’ communities

De kinderen komen uit  ‘untouchable’ (laagste kaste) en vluchtelingen communities, zoals de Chaukaghat community (railway slump), beggars community (bedelaars), een lepra kolonie en vluchtelingen uit Bangladesh. Zij slapen in de buitenlucht (onder een brug bij het treinspoor), een plastic tent, of klein huisje van klei of steen.
Hun ouders werken vaak als plastic- en vuilnisophalers, bedelaars, fiets-rickshaw bestuurders en dagarbeiders.  De moeders van de kinderen uit de railway slump zijn genoodzaakt om als prostituee te werken. Voordat veel kinderen naar Buddha’s Smile School kwamen, werkten zij ook als bedelaar, of als plastic- en metaalverzamelaar.

Middelbare scholieren

Naast de opvang van kinderen voor het basisonderwijs, steunt de school inmiddels ook 104 middelbare scholieren met scholarships. Dit zijn allen oud-leerlingen van de Buddha’s Smile School. Een aantal studenten gaat zelfs al naar de universiteit, zoals Amit die in Madurai ‘Electronics and Communication Engineering’ studeert. Hij is een groot voorbeeld voor alle andere kinderen!

Oprichtster van de school

De school is in 2003 opgericht door Rajan Kaur Saini uit Calcutta. Na haar lerarenopleiding trouwde zij – tegen de wensen van haar familie in – en verhuisde naar Sarnath met haar man Sukhdev. Het idee om de school te beginnen ontstond toen zij kinderen, die zij dagelijks passeerde als zij naar de private school liep waar zij als lerares werkte, les ging geven. Zodra zij middelen had gevonden, richtte zij de Buddha’s Smile School op.

Rajan’s filosofie is liefde en aandacht

Haar filosofie zorgt er voor dat de kinderen opgevangen worden met liefde en aandacht. Ook het motiveren van kinderen vindt zij heel belangrijk. Veel kinderen leven in een onveilige omgeving, waarin zij weinig of geen liefde van hun ouders kunnen ontvangen. In 2009 ontving Rajan Kaur Saini een ‘Compassion Award’ uit handen van de Dalai Lama in San Francisco, USA.

Voor meer informatie over de Buddha’s Smile School, zie: www.buddhas-smile-school.org