Sinds de lockdown vanwege Covid-19 hebben de allerarmsten in India nauwelijks iets te eten. Dit geldt ook voor de 220 basisschoolleerlingen en ruim 100 middelbare scholieren van onze partnerorganisatie Buddha’s Smile School (BSS) in Varanasi. Zij missen nu hun dagelijkse warme maaltijd op school. Dit is voor veel kinderen de enige voedzame maaltijd van de dag.

Directeur van de BSS, Rajan Kaur Saini, maakt zich grote zorgen nu zoveel kinderen de dag door moeten zien te komen zonder eten. Hun ouders, die als dagloners (o.a. plasticverzamelaars en riksja-rijders) of bedelaars werken, hebben nu geen inkomsten en dus geen eten meer voor hun kinderen. 

Rajan: ”Ik was er ziek van. Ik kreeg berichten van de kinderen dat zij honger hadden, er was niets te eten. Ik wilde meteen naar ze toe, maar moest wachten op toestemming van de overheid om eten uit te mogen delen. Iedereen moet binnen blijven tijdens deze lockdown.”

In de tussentijd maakte Rajan met haar man Sukhdev en hun twee dochters 250 noodhulp-pakketten met onder andere rijst, linzen, meel, olie en kurkuma poeder.
Op 4 april kon Rajan bij de eerste kinderen en hun families langs om de voedingsmiddelen uit te delen. In de drie dagen die volgden, bezocht zij de overige schoolkinderen.

Omdat de lockdown in India nog steeds geldt en de toekomst onzeker is, werkt Metta Child op dit moment samen met de Buddha’s Smile School aan een Covid-19 Noodplan voor de komende drie maanden. Belangrijkste hierin is de structurele (wekelijkse) levering van voeding aan de kinderen en hun ouders die in deze coronacrisis extra hard getroffen worden. Met een voedzame maaltijd per dag, hebben de kinderen een veel grotere kans om gezond te blijven.

Wil je de kinderen van BSS steunen met een voedselpakket? Je steunt een gezin van zes personen voor 8 euro per week, 32 euro voor 4 weken en 64 euro voor 8 weken. Een voedselpakket bestaat uit: 5 kg rijst, 1 kg linzen, 1 kg bonen, 5 kg bloem, olie en zout.
Doneren? Elke bijdrage, groot of klein is zeer welkom!

IBAN: NL59 TRIO 0338 5074 42  t.n.v. Stichting Metta Child onder vermelding van ‘Noodhulp’.

Lockdown India: Eerste 250 noodhulppakketten aan BSS kinderen uitgedeeld