Jaarverslag 2020

In 2020 hebben wij behalve voor projecten zoals schoolmiddelen en studiebeurzen ook geld ingezameld voor Covid-19 noodhulp. Samen met donateurs hebben we ervoor gezorgd dat de Buddha’s Smile School voedsel en zeep kon verstrekken aan 180 families in nood. 
Wij zamelden hiervoor zelf 10.000 euro in. Dit bedrag werd door Stichting Wilde Ganzen (WG) verdubbeld. Door deze extra noodhulp was ons totale resultaat hoger dan in 2019. Wij ontvingen 44.439 euro aan donaties op onze rekening. Onze kosten waren wederom laag: 1,6 % t.o.v. het resultaat. 
De extra bijdragen van WG: 50% voor schoolmiddelen en 100% voor Covid-19 noodhulp zijn niet terug te zien in dit jaarverslag omdat deze via de betaalrekening van WG zijn verlopen.

Jaarverslag 2019

Dankzij iedereen die ons steunt en met wij samenwerken hebben wij in 2019 een heel mooi resultaat behaald. Omdat wij vrijwilligers zijn en geen kantoor of inventarisatie hebben, zijn de kosten laag gebleven. Daarnaast heeft stichting wilde ganzen het door ons ontvangen donatiegeld verhoogd met 50% voor concrete projecten zoals schooluniformen, boeken en schoolbenodigdheden. Deze extra bijdrage is niet terug te zien in dit jaarverslag omdat dit via betaalrekening van de Wilde Ganzen is verlopen. Ook in 2020 werken wij weer samen met de Wilde Ganzen.


Jaarverslag 2018

In 2018 heeft stichting Wilde Ganzen het door ons ontvangen donatiegeld verhoogd met 50% voor concrete projecten zoals schooluniformen, boeken en schoolbenodigdheden. Deze extra bijdrage is niet terug te zien in dit jaarverslag omdat dit via betaalrekening van de Wilde Ganzen is verlopen.


Jaarverslag 2017