Missie

Metta Child zet zich in voor het verbeteren van levens van kinderen en hun families, die in extreme armoede of zeer moeilijke omstandigheden leven. De stichting doet dit door financiële en materiële steun te geven aan kleinschalige projecten en onze kennis te delen.

Metta is onze drijfveer om ons in te zetten voor kansarme kinderen. Het is een boeddhistisch begrip en betekent liefdevolle vriendelijkheid, universele liefde.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden:

Patrizia De Chiara (voorzitter)
Do Radius – Simanullang (penningmeester)
Eric de Scally (secretaris)
Melissa Knape-Stet                                  

Wij steunen de Buddha’s Smile School (BSS) in India sinds schooljaar 2012/2013. Ons eerste bezoek aan de school was in augustus 2012. Do en Patrizia ontmoetten toen Rajan Kaur Saini, oprichter van BSS, tijdens een reis door India. Zij liet een diepe, onuitwisbare, indruk achter. Haar liefde voor al ‘haar’ kinderen was heel zichtbaar en voelbaar. Als een moeder vangt zij dagelijks 220 kinderen op en geeft hen wat ze nodig hebben: liefde, aandacht, eten en onderwijs.

De afgelopen jaren hebben wij contact met haar onderhouden en de school meerde keren bezocht. Patrizia werkte in 2015/2016 anderhalve maand in de school om Rajan te ondersteunen met de administratie en communicatie van de school. Ons laatste werkbezoek was in november 2019. 

Stichting Metta Child is opgericht op 20 december 2016 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67521444. Samen met andere vrijwilligers zetten wij ons volledig belangeloos in.

Anbi Status

Metta Child heeft de Anbi Status. Dit betekent dat alle giften voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn.