Eind december 2016 tekende Metta Child een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Wilde Ganzen/IKON in Hilversum. Wilde Ganzen kent het komende jaar een financiële bijdrage toe van 50% van de door Metta Child ingezamelde fondsen voor verschillende projecten: renovatie school, een nieuwe schoolbus en schoolkleding en -middelen. Dit betekent dat Wilde Ganzen voor elke euro die wij van donateurs ontvangen voor deze projecten, hier € 0,50 extra aan toevoegt! Dat is goed nieuws!

Wilde Ganzen nieuwe partner Metta Child