Metta Child heeft deze week een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Wilde Ganzen. Dit betekent dat we ons ook komend jaar weer samen inzetten voor diverse projecten voor de kinderen van de Buddha’s Smile School in India.

Zo zullen we samen geld gaan inzamelen voor nieuwe schoolmiddelen voor de 220 straatkinderen uit de regio Varanasi. Het gaat hierbij onder andere om schoolboeken, rugtassen, schooluniformen en meubilair.

Ook is er een nieuwe geluidsinstallatie nodig. Deze wordt elke ochtend bij de opening van de school gebruikt als alle kinderen samen zingen. Naast deze fysieke projecten, gaan we ook fondsen werven voor projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van (een aantal) kinderen en hun families. Zoals een cursus gebarentaal voor een doofstomme student zodat hij hierna een beroepsopleiding kan volgen, en voorlichtingsdagen voor ouders op het gebied van onderwijs en medische zorg.

Voor al deze projecten zal Stichting Wilde Ganzen een bijdrage geven van 50%. Dit betekent dat elke euro die Metta Child inzamelt, € 1,50 besteed wordt aan concrete projecten voor de kinderen van de Buddha’s Smile School. Wil je één van onze projecten steunen? Dat kan hier.

Metta Child werkt ook in 2019 samen met Wilde Ganzen