Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2019-Globewise-34-middle-school-students-1024x768.jpg


Globewise en Metta Child hebben een nieuwe overeenkomst getekend, waardoor 34 meisjes in India een studiebeurs ontvangen voor een middelbare schoolopleiding.

Globewise en Metta Child tekenen contract.

Het gaat om kinderen uit kansarme gezinnen uit de regio Varanasi, die voornamelijk leven van bedelen en (plastic) vuilnis verzamelen en leven onder zeer moeilijke omstandigheden. Met een goede opleiding hebben deze meisjes kans op een baan in de toekomst en een beter leven voor zichzelf en hun families.

Voor elk kind is onderwijs belangrijk. Een middelbare schoolopleiding in India duurt zes jaar (klas zes tot en met 12). Volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind heeft ieder kind recht op dit onderwijs. Helaas is dit voor de allerarmsten in India niet vanzelfsprekend. Met name voor veel meisjes hebben is er geen mogelijkheid om naar school te gaan.  

Op hen wordt vaak eerder een beroep gedaan om thuis te helpen of te werken /bedelen. Meisjes zijn regelmatig slachtoffer van kinderarbeid, kindhuwelijken en ongewenste zwangerschappen.

Meisjes in schooluniform onderweg naar hun middelbare school.

Daarom is het belangrijk dat zij een goede schoolopleiding kunnen volgen. Dit vergroot hun kansen om de spiraal van armoede te doorbreken en verstevigt hun positie als (jonge) vrouw in de maatschappij. Met een opleiding kunnen zij beter voor zichzelf zorgen en hun familie.

Alle 34 meisjes zijn oud-leerlingen van de Buddha’s Smile School (BSS), een lagere school voor kansarme (straat)kinderen in Sarnath (Varanasi), India. De initiatiefnemers van Metta Child zetten zich in voor deze kinderen sinds 2012.

Scholieren Buddha Smile school

Metta Child zet zich in voor het verbeteren van levens van kinderen en hun families, die in extreme armoede of zeer moeilijke omstandigheden leven.

Globewise is een Nederlandse non-gouvernementele organisatie (NGO) met de focus op educatie. Globewise stelt zich tot doel om meer kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden toegang te geven tot onderwijs.

In 2017 bracht Globewise een bezoek aan de Buddha’s Smile School in India. Sinds 2018 steunen zij 24 kinderen met een studiebeurs. Met het nieuwe contract waarbij 34 meisjes worden gesteund, komt dit aantal op 58 kinderen die de komende twee jaar een beurs ontvangen voor een middelbare schoolopleiding.

Globewise steunt 34 meisjes in India met een studiebeurs