Betrokkenheid

Wij zijn actief betrokken bij de projecten die wij steunen. Met de Buddha’s Smile School hebben wij wekelijks contact. Samen met andere vrijwilligers zetten wij ons in voor de kansarme kinderen van deze school.

Ten minste één maal per jaar bezoeken wij het project. Inmiddels hebben alle bestuursleden meerdere keren de Buddha’s Smile School bezocht, om met eigen ogen te zien wat de ontwikkelingen zijn en er op toe te zien dat het donatiegeld goed besteed wordt.

Beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden wordt gehonoreerd.

Alle kosten voor een werkbezoek, zoals vliegtickets en hotelovernachtingen, worden door de bestuursleden zelf betaald en komen niet ten laste van Stichting Metta Child. Ons uitgangspunt is dat élke euro die wij ontvangen, gaat naar de kinderen die het nodig hebben.

 

Structurele aanpak

Wij vinden het belangrijk dat de projecten die wij sponsoren een positief effect hebben voor de langere termijn. Samen met de oprichtster van de Buddha’s Smile School onderzoeken wij hoe de school meer zelfredzaam kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door meer sponsorgeld vanuit India te werven, en samenwerkingen aan te gaan met Indiase stichtingen, studenten en Rotaryclubs. De ondersteuning hiervan is één van onze speerpunten voor de komende jaren.